ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256290,815140,191118,677217,162221,413172,056106,030108,776104,47390,86849,202-1,419,663
256142,07629,10657,25165,03644,70757,99943,62740,45846,01345,08494,090128,402693,849
2560-2,8971,33410,4459,07452,40636,85738,62132,04636,54234,21344,108298,543
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 เม.ย. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,412,055
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี