เทศบาลตำบล ท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.ท่าสายลวด)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 6783726711
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลท่าสายลวด