หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โต๊ะพับ 20 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อเวชภัณฑ์ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำขบวนแห่น้ำขมื้นส้มป่อย (โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]จ้างทำเวทีพร้อมตกแต่งและเครื่องเสียง(โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2