หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


นายบุญรอด ถึงสุข
ประธานสภา
 


นายทองคำ สุริยมนตรี
รองประธานสภา


นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
เลขานุการสภา
 
 


นางภิญญา เฮิงโม
สมาชิกสภา ทต.


นายคำจัน ศรีสมุทร
สมาชิกสภา ทต.


นายณรงค์ คนองนึก
สมาชิกสภา ทต.


นายสุวิชัย เฮิงโม
สมาชิกสภา ทต.


นายประสิทธิ์ ด่านตระกูล
สมาชิกสภา ทต.


นายอุดม กาวินำ
สมาชิกสภา ทต.
 
 


นายบุญรอด ถึงสุข
สมาชิกสภา ทต.


นายทองคำ สุริยมนตรี
สมาชิกสภา ทต.


นายดำรง ดงตาลคีรี
สมาชิกสภา ทต.
 


นายวิเชียร คำตองมา
สมาชิกสภา ทต.


นายยุทธการ ลาแก้ว
สมาชิกสภา ทต.