หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 


นายณรงค์ คนองนึก
ประธานสภา
 


นายคำจัน ศรีสมุทร
รองประธานสภา


ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร
เลขานุการสภา
 
 


นางภิญญา เฮิงโม
สมาชิกสภา ทต.


นายณรงค์ คนองนึก
สมาชิกสภา ทต.


นายประสิทธิ์ ด่านตระกูล
สมาชิกสภา ทต.


นายอุดม กาวินำ
สมาชิกสภา ทต.


นายคำจัน ศรีสมุทร
สมาชิกสภา ทต.


นายสุวิชัย เฮิงโม
สมาชิกสภา ทต.
 
 


นายอุ่นเรือน จันทร์แสง
สมาชิกสภา ทต.


นายเจนยุทธ ฟั่นล้อม
สมาชิกสภา ทต.


นายดำรงค์ ดงตาลคีรี
สมาชิกสภา ทต.
 


นายใจมา เขื่อนเป๊ก
สมาชิกสภา ทต.


นายเทวฤทธิ์ ปันแก้ว
สมาชิกสภา ทต.


นายวิเชียร คำตองมา
สมาชิกสภา ทต.
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043