หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 


นายบุญรอด ถึงสุข
ประธานสภา
 


นายทองคำ สุริยมนตรี
รองประธานสภา


นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
เลขานุการสภา
 
 


นางภิญญา เฮิงโม
สมาชิกสภา ทต.


นายคำจัน ศรีสมุทร
สมาชิกสภา ทต.


นายณรงค์ คนองนึก
สมาชิกสภา ทต.


นายสุวิชัย เฮิงโม
สมาชิกสภา ทต.


นายประสิทธิ์ ด่านตระกูล
สมาชิกสภา ทต.


นายอุดม กาวินำ
สมาชิกสภา ทต.
 
 


นายบุญรอด ถึงสุข
สมาชิกสภา ทต.


นายทองคำ สุริยมนตรี
สมาชิกสภา ทต.


นายดำรง ดงตาลคีรี
สมาชิกสภา ทต.
 


นายวิเชียร คำตองมา
สมาชิกสภา ทต.


นายยุทธการ ลาแก้ว
สมาชิกสภา ทต.
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043