HOME
ADMIN
EMAIL
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านฯร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก  
 

วันนี้เมื่อเวลา 10.00 น.
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าสายลวด
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านฯ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
ที่บ้านหนองกิ่งฟ้า หมู่ 5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหนองกิ่งฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. โดย คุณ เฉลิมพงษ์ มนเทียรทอง

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย