หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 

 
กองสวัสดิการและสังคมร่วมกับบ้านพักเด็กและโรงพยาบาลแม่สอด ตรวจประเมินความพร้อมของสภาพที่อยู่อาศัย  
 

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ผ่านมา
ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดมอบหมายให้ กองสวัสดิการและสังคม ร่วมกับ บ้านพักเด็กและโรงพยาบาลแม่สอด ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านห้วยม่วง เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของสภาพที่อยู่อาศัย ในการรับบุตรกลับมาอยู่ในความดูแล

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 11.14 น. โดย คุณ ยุทธนา ปันแก้ว

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043