หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 

 
รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวดและนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด เป็นวันแรก  
 

วันนี้เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา
ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์(ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด) พ.ต.ท.ชาญชัย วีระ(คณะกรรมการฯ) นางสาวปภัชญา อินทร์เมือง(คณะกรรมการฯ) ได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวดและนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด เป็นวันแรก ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2564 เวลา 12.47 น. โดย คุณ เฉลิมพงษ์ มนเทียรทอง

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/120

ลำดับภาพที่ 2/120

ลำดับภาพที่ 3/120

ลำดับภาพที่ 4/120

ลำดับภาพที่ 5/120

ลำดับภาพที่ 6/120

ลำดับภาพที่ 7/120

ลำดับภาพที่ 8/120

ลำดับภาพที่ 9/120

ลำดับภาพที่ 10/120

ลำดับภาพที่ 11/120

ลำดับภาพที่ 12/120

ลำดับภาพที่ 13/120

ลำดับภาพที่ 14/120

ลำดับภาพที่ 15/120

ลำดับภาพที่ 16/120

ลำดับภาพที่ 17/120

ลำดับภาพที่ 18/120

ลำดับภาพที่ 19/120

ลำดับภาพที่ 20/120

ลำดับภาพที่ 21/120

ลำดับภาพที่ 22/120

ลำดับภาพที่ 23/120

ลำดับภาพที่ 24/120

ลำดับภาพที่ 25/120

ลำดับภาพที่ 26/120

ลำดับภาพที่ 27/120

ลำดับภาพที่ 28/120

ลำดับภาพที่ 29/120

ลำดับภาพที่ 30/120

ลำดับภาพที่ 31/120

ลำดับภาพที่ 32/120

ลำดับภาพที่ 33/120

ลำดับภาพที่ 34/120

ลำดับภาพที่ 35/120

ลำดับภาพที่ 36/120

ลำดับภาพที่ 37/120

ลำดับภาพที่ 38/120

ลำดับภาพที่ 39/120

ลำดับภาพที่ 40/120

ลำดับภาพที่ 41/120

ลำดับภาพที่ 42/120

ลำดับภาพที่ 43/120

ลำดับภาพที่ 44/120

ลำดับภาพที่ 45/120

ลำดับภาพที่ 46/120

ลำดับภาพที่ 47/120

ลำดับภาพที่ 48/120

ลำดับภาพที่ 49/120

ลำดับภาพที่ 50/120

ลำดับภาพที่ 51/120

ลำดับภาพที่ 52/120

ลำดับภาพที่ 53/120

ลำดับภาพที่ 54/120

ลำดับภาพที่ 55/120

ลำดับภาพที่ 56/120

ลำดับภาพที่ 57/120

ลำดับภาพที่ 58/120

ลำดับภาพที่ 59/120

ลำดับภาพที่ 60/120

ลำดับภาพที่ 61/120

ลำดับภาพที่ 62/120

ลำดับภาพที่ 63/120

ลำดับภาพที่ 64/120

ลำดับภาพที่ 65/120

ลำดับภาพที่ 66/120

ลำดับภาพที่ 67/120

ลำดับภาพที่ 68/120

ลำดับภาพที่ 69/120

ลำดับภาพที่ 70/120

ลำดับภาพที่ 71/120

ลำดับภาพที่ 72/120

ลำดับภาพที่ 73/120

ลำดับภาพที่ 74/120

ลำดับภาพที่ 75/120

ลำดับภาพที่ 76/120

ลำดับภาพที่ 77/120

ลำดับภาพที่ 78/120

ลำดับภาพที่ 79/120

ลำดับภาพที่ 80/120

ลำดับภาพที่ 81/120

ลำดับภาพที่ 82/120

ลำดับภาพที่ 83/120

ลำดับภาพที่ 84/120

ลำดับภาพที่ 85/120

ลำดับภาพที่ 86/120

ลำดับภาพที่ 87/120

ลำดับภาพที่ 88/120

ลำดับภาพที่ 89/120

ลำดับภาพที่ 90/120

ลำดับภาพที่ 91/120

ลำดับภาพที่ 92/120

ลำดับภาพที่ 93/120

ลำดับภาพที่ 94/120

ลำดับภาพที่ 95/120

ลำดับภาพที่ 96/120

ลำดับภาพที่ 97/120

ลำดับภาพที่ 98/120

ลำดับภาพที่ 99/120

ลำดับภาพที่ 100/120

ลำดับภาพที่ 101/120

ลำดับภาพที่ 102/120

ลำดับภาพที่ 103/120

ลำดับภาพที่ 104/120

ลำดับภาพที่ 105/120

ลำดับภาพที่ 106/120

ลำดับภาพที่ 107/120

ลำดับภาพที่ 108/120

ลำดับภาพที่ 109/120

ลำดับภาพที่ 110/120

ลำดับภาพที่ 111/120

ลำดับภาพที่ 112/120

ลำดับภาพที่ 113/120

ลำดับภาพที่ 114/120

ลำดับภาพที่ 115/120

ลำดับภาพที่ 116/120

ลำดับภาพที่ 117/120

ลำดับภาพที่ 118/120

ลำดับภาพที่ 119/120

ลำดับภาพที่ 120/120
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043