หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 11.03 น. โดย คุณ เฉลิมพงษ์ มนเทียรทอง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043