หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑  12 ม.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลาการเดินรถโดยสารประจำทาง ของขนส่งผู้โดย สารอำเภอเเม่สอด  11 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จังหวัดตาก (เพิ่มเติม)  7 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงของท่าอากาศยานเเม่สอด ตามโครงการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม ของกรมท่าอากาศยาน  7 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  6 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) จังหวัดตาก  24 ธ.ค. 2563 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเเม่จะเรามีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภออื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่าง  18 ธ.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้ง อบจ.  18 ธ.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ  17 ธ.ค. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2563  17 ธ.ค. 2563 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043