หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง   1 ต.ค. 2561 196
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวดฯ   11 ก.ค. 2561 255
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสุสานบ้านแม่ตาว หมู่ที่ 1   11 ก.ค. 2561 228
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลฯ   11 ก.ค. 2561 228
ราคากลาง   ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ห้องทำงานภายในสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสายลวด   18 ก.ย. 2560 400
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   16 ส.ค. 2560 253
ราคากลาง   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ราคากลาง-   29 มี.ค. 2560 280
  (1)