หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
บุคลากร
 
สำนักปลัด
นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนันทนา นวนพนัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
นางนุชรินทร์ กลิ่นลูกอิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางบุปผา สีตะระโส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสุนิสา ดอนไพรพัน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวศิริพร ฟั่นล้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรจิรา จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตมณี ศรีสมบูรณ์ทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณระวี สงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรสวรรค์ จำปา
พนักงานขับรถยนต์
นายจักราวุธ เขียวมูล
พนักงานขับรถยนต์
งานแผนและงบประมาณ
นายนิคม ปันแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
งานการเจ้าหน้าที่
นางนุชรินทร์ กลิ่นลูกอิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายอาทิตย์ ทัตมะนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายเฉลิมพงษ์ มนเทียรทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชำนาญงาน
งานสถานีขนส่ง
นางสาวกุลธิดา หวันยอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปกครอง
นายนคร ตาคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
งานนิติการ
จ.ส.อ.คนึง สีด้วง
นิติกร ชำนาญการ
งานทะเบียนราษฎร์
นางจันทร์เพ็ญ กองธนานันท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางสาวกิตติภรณ์ ติ๊บปะละวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
-
นักจัดการงานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายกิตติศักดิ์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายนิพนธ์ เดชะ ตำเเหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละ
บรรเทาสาธารณภัย
-
พนักงานดับเพลิง
นายธนงค์ คำยะ
พนักงานดับเพลิง
-
พนักงานดับเพลิง
นายดำรงชัย คำอินทร์
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ กันทะวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายไกรลาส กันทะวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญส่ง จันตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043