หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่องการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเเละบุคลากรทางการศึกษารอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีเเรก [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบเเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนการลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าสายลวด [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2