หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอก [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจรติ โปร่งใส เทศบาลตำบลท่าสายลวดใสสะอาด ๒๕๖๔ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 13