หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีฌแพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือปฎิบัตืงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติจ้อราชการเเละพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2