หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการตลาด [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043