หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
 

การคมนาคมทางบก
  การคมนาคมขนส่งทางบก กรมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข A1 (105 เดิม) จากเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ถึงจังหวัดตาก ระยะทาง 91 กิโลเมตร ซึ่งมีการบริการขนส่งทางบกภายในประเทศ แยกเป็นรถปรับอากาศชั้น 1 (V.I.P)

รถปรับอากาศชั้น 1 (พิเศษ)

รถปรับอากาศชั้น 1

รถปรับอากาศชั้น 2

รถโดยสารปรับอากาศ (รถตู้)

รถโดยสารปรับอากาศ และธรรมดา (รถตู้)
การคมนาคมขนส่งทางบกภายในจังหวัดตาก (ซีกตะวันตก 5 อำเภอ) ซึ่งมีการบริการขนส่งทางบก คือ

รถโดยสารธรรมดา (สองแถว)
   การคมนาคมทางอากาศ
  เทศบาลตำบลท่าสายลวด มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด สูงจากระดับน้ำทะเล 196.72 เมตร มีพื้นที่ 673 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา สังกัดกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการบริการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ www.nokair.com, call 1318
   เส้นทางคมนาคม
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวดได้สำรวจออกแบบ และก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอกซอยสายต่างๆ ในเขตเทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ดี ทำให้มีถนนมาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาได้รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยสายต่างๆ ในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
 
ติดตั้ง ป้ายชื่อ ถนน ตรอก ซอย ฯลฯ
   การคมนาคมในเขตเทศบาล    
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
 
ถนนดิน (ลงหินคลุก) จำนวน 2 สาย
 
สะพาน คสล. จำนวน 4 สาย
 
 


มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง

หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 83 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 18 แห่ง
 
 


 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำเมย (พม่าเรียกแม่น้ำตองยิน) เป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับพม่า แม่น้ำสายนี้น้ำจะไหลขึ้นไปทางเหนือมิได้ไหลล่องเหมือนแม่น้ำทั่วไป แม่น้ำเมยมีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอพบพระ แล้วไหลผ่านอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง ตลอดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวินแล้วไหลเข้าในเขตพม่าลงอ่าวมะตะบันสู่ทะเลอันดามัน
 
ลำห้วยแม่ตาว ต้นน้ำอยู่บริเวณลอยต่อห้วยโป่งในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เป็นลำน้ำที่ ไหลผ่านตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด และไหลลงแม่น้ำเมยที่ “ปากห้วยแม่ตาว” ตำบลท่าสายลวด
 
ลำห้วยม่วง ต้นน้ำอยู่บริเวณตำบลแม่กุ ไหลผ่านตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด ไหลลงแม่น้ำเมยที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด
 
หนองต้นผึ้ง เป็นหนองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี และสามารถปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนได้ในอนาคต

ป่าไม้
  จากเดิมในปี 2536 ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ป่าประมาณ 6.68 ตารางกิโลเมตร แต่จากการสำรวจพื้นที่ป่าในปี 2541 พบว่าตำบลท่าสายลวดไม่มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
  ในพื้นที่ของเทศบาล ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043