หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 


 

 

 
 
 

การขอเลขที่บ้านใหม่


การแจ้งเกิด


การแจ้งเกิดเกินกำหนด


การแจ้งตาย


การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา


การแจ้งย้ายที่อยู่


แก้ไขทะเบียนราษฎร์


ขออนุญาตก่อสร้าง