หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 


 

 

 
 
 

การขอเลขที่บ้านใหม่


การแจ้งเกิด


การแจ้งเกิดเกินกำหนด


การแจ้งตาย


การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา


การแจ้งย้ายที่อยู่


แก้ไขทะเบียนราษฎร์


ขออนุญาตก่อสร้าง


ขออนุญาตขุด-ถมที่ดิน


ขออนุญาตประกอบการ


จำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร์


เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


เบี้ยยังชีพผู้พิการ


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เพิ่มรายชื่อเข้าทะเบียนราษฎร์

 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043