หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
 


เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าสายลวดเป็นพื้นที่ชายแดน ติดกับประเทศเมียนม่าร์ ประกอบกับในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวดส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีประชาชนหลายสัญชาติเข้ามาประกอบอาชีพ ทั้งค้าขาย การอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยในเขตเทศบาลตำบลนี้ ชาวบ้านมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่วจิตใจ มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างและหลากหลาย แต่ชาวบ้านก็ยังคงมีความแอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหา
 
 การนับถือศาสนาของประชาชน  
 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.5
 
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1
 
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.5

ศาสนสถาน  
 
วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดไตรวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดท่าสายโทรเลข ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดหนองกิ่งฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดอมราวดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
โบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
สถานศึกษาระดับต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสายลวดมี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สถานศึกษาในพื้นที่ (สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาตากเขต 2)
      จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      
 
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2      

สถานศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนภัทรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      
 
โรงเรียน CDC ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด
    จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชรบ.)
    จำนวน 4 หมู่บ้าน

ชุดหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ภัย) บ้านแม่ตาว
    จำนวน 1 ชุด

อาสาสมัครลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 274 คน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันอยู่เสมองานประเพณีจึงเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมงานประเพณีที่น่าสนใจ คือประเพณีแห่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
  จะจัดในช่วงกลางเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าบวช คือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่

ประเพณีสงกรานต์เมือง
  เป็นการร่วมกิจกรรมของชาวไทย ชาวพม่าทั้งในฝั่งไทยและฝั่งพม่า มีการแข่งขันการกีฬาพื้นเมืองเชื่อมความสัมพันธ์รวมถึงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีตลาดสวรรค์
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน ทำขนมไทย ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีและการแสดงท้องถิ่น และการทำดอกไม้หยก ต้นหยก

ผู้นำด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นางจันฟอง คงกระจ่าง ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำต้นไม้หยกสู่โรงเรียนและชุมชน
 
นายสายัณห์ เพียงใจวงษ์ (ลุงหนวด) ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะท้องถิ่น เช่น การทำเครื่องดนตรี สะล้อ ซอ ซึง และสอนวิธีการเล่นสะล้อ ซอ ซึง ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนที่สนใจ

ภาษาถิ่น
  ภาษาถิ่น พูดภาษาไทยล้านนา (ภาษาเหนือ) และ ภาษาไทยใหญ่
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043