หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
 


เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าสายลวดเป็นพื้นที่ชายแดน ติดกับประเทศเมียนม่าร์ ประกอบกับในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวดส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีประชาชนหลายสัญชาติเข้ามาประกอบอาชีพ ทั้งค้าขาย การอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยในเขตเทศบาลตำบลนี้ ชาวบ้านมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่วจิตใจ มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างและหลากหลาย แต่ชาวบ้านก็ยังคงมีความแอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหา
 
 การนับถือศาสนาของประชาชน  
 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.5
 
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1
 
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.5

ศาสนสถาน  
 
วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดไตรวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดท่าสายโทรเลข ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดหนองกิ่งฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดอมราวดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
โบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
สถานศึกษาระดับต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสายลวดมี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สถานศึกษาในพื้นที่ (สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาตากเขต 2)
      จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      
 
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2      

สถานศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนภัทรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      
 
โรงเรียน CDC ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด
    จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชรบ.)
    จำนวน 4 หมู่บ้าน

ชุดหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ภัย) บ้านแม่ตาว
    จำนวน 1 ชุด

อาสาสมัครลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 274 คน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันอยู่เสมองานประเพณีจึงเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมงานประเพณีที่น่าสนใจ คือประเพณีแห่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
  จะจัดในช่วงกลางเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าบวช คือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่

ประเพณีสงกรานต์เมือง
  เป็นการร่วมกิจกรรมของชาวไทย ชาวพม่าทั้งในฝั่งไทยและฝั่งพม่า มีการแข่งขันการกีฬาพื้นเมืองเชื่อมความสัมพันธ์รวมถึงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีตลาดสวรรค์
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน ทำขนมไทย ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีและการแสดงท้องถิ่น และการทำดอกไม้หยก ต้นหยก

ผู้นำด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นางจันฟอง คงกระจ่าง ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำต้นไม้หยกสู่โรงเรียนและชุมชน
 
นายสายัณห์ เพียงใจวงษ์ (ลุงหนวด) ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะท้องถิ่น เช่น การทำเครื่องดนตรี สะล้อ ซอ ซึง และสอนวิธีการเล่นสะล้อ ซอ ซึง ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนที่สนใจ

ภาษาถิ่น
  ภาษาถิ่น พูดภาษาไทยล้านนา (ภาษาเหนือ) และ ภาษาไทยใหญ่
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043