หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
นางสาวนันทนา นวนพนัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
 
นางนุชรินทร์ กลิ่นลูกอิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางบุปผา สีตะระโส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสุนิสา ดอนไพรพัน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวศิริพร ฟั่นล้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรจิรา จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตมณี ศรีสมบูรณ์ทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตมณี ศรีสมบูรณ์ทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณระวี สงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายพรสวรรค์ จำปา
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายจักราวุธ เขียวมูล
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายนิคม ปันแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
 
 
 
 
นางนุชรินทร์ กลิ่นลูกอิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
 
นายอาทิตย์ ทัตมะนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 
นายเฉลิมพงษ์ มนเทียรทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชำนาญงาน
 
 
นางสาวกุลธิดา หวันยอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
นายนคร ตาคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.ส.อ.คนึง สีด้วง
นิติกร ชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ กองธนานันท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางสาวกิตติภรณ์ ติ๊บปะละวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-
นักจัดการงานเทศกิจ
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043