หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร
ปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางรัชนี อุดด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายคณิศร มนเทียรทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043