หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 


 
ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร
ปลัดเทศบาล
 
 


 
นางจรรย์รักษ์ วงษ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 


 
นางจรรย์รักษ์ วงษ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 


นางสาวอภิพาวดี เรือนคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวเก๋ อุปนำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 


นางยุพรัตน์ อุดหล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเบญจวรรณ กันทะนันท์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 


นางอรวรรณ หมอกแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043