หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
   วัดไทยวัฒนาราม  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดไทยวัฒนาราม
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านแม่ตาวเมย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
ข้อมูล : วัดไทยวัฒนาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านมีกำแพงวัดล้อมรอบบริเวณที่ตั้งวัด อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2502 ศาลาการเปรียญกว้าง 21 เมตร ยาว 35 เมตร สร้าง พ.ศ. 2514 กุฎีสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในมณฑปจำลอง พระมหามุนีจากมัณฑเล สหภาพพม่า พระเพลากว้าง 5 ศอก 1 ฟุตเศษ วัดไทยวัฒนาราม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2445 เดิมหมู่บ้านนนี้เรียกว่าบ้านแม่ตาว วัดจึงมีนามว่า "วัดแม่ตาว" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "วัดไทยวัฒนาราม" เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2499 ประชาชนหมู่บ้านนี้ดั้งเดิมเป็นชาวไทยใหญ่ ได้มีพระอูเกตะละ จากเมืองสีป๊อ รัฐไทยใหญ่ ประเทศพม่า เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499
 
 
ผู้เข้าชม 343 ท่าน