หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
   วัดไทยวัฒนาราม  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/47

ลำดับภาพที่ 2/47

ลำดับภาพที่ 3/47

ลำดับภาพที่ 4/47

ลำดับภาพที่ 5/47

ลำดับภาพที่ 6/47

ลำดับภาพที่ 7/47

ลำดับภาพที่ 8/47

ลำดับภาพที่ 9/47

ลำดับภาพที่ 10/47

ลำดับภาพที่ 11/47

ลำดับภาพที่ 12/47

ลำดับภาพที่ 13/47

ลำดับภาพที่ 14/47

ลำดับภาพที่ 15/47

ลำดับภาพที่ 16/47

ลำดับภาพที่ 17/47

ลำดับภาพที่ 18/47

ลำดับภาพที่ 19/47

ลำดับภาพที่ 20/47

ลำดับภาพที่ 21/47

ลำดับภาพที่ 22/47

ลำดับภาพที่ 23/47

ลำดับภาพที่ 24/47

ลำดับภาพที่ 25/47

ลำดับภาพที่ 26/47

ลำดับภาพที่ 27/47

ลำดับภาพที่ 28/47

ลำดับภาพที่ 29/47

ลำดับภาพที่ 30/47

ลำดับภาพที่ 31/47

ลำดับภาพที่ 32/47

ลำดับภาพที่ 33/47

ลำดับภาพที่ 34/47

ลำดับภาพที่ 35/47

ลำดับภาพที่ 36/47

ลำดับภาพที่ 37/47

ลำดับภาพที่ 38/47

ลำดับภาพที่ 39/47

ลำดับภาพที่ 40/47

ลำดับภาพที่ 41/47

ลำดับภาพที่ 42/47

ลำดับภาพที่ 43/47

ลำดับภาพที่ 44/47

ลำดับภาพที่ 45/47

ลำดับภาพที่ 46/47

ลำดับภาพที่ 47/47
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดไทยวัฒนาราม
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านแม่ตาวเมย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
ข้อมูล : วัดไทยวัฒนาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านมีกำแพงวัดล้อมรอบบริเวณที่ตั้งวัด อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2502 ศาลาการเปรียญกว้าง 21 เมตร ยาว 35 เมตร สร้าง พ.ศ. 2514 กุฎีสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในมณฑปจำลอง พระมหามุนีจากมัณฑเล สหภาพพม่า พระเพลากว้าง 5 ศอก 1 ฟุตเศษ วัดไทยวัฒนาราม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2445 เดิมหมู่บ้านนนี้เรียกว่าบ้านแม่ตาว วัดจึงมีนามว่า "วัดแม่ตาว" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "วัดไทยวัฒนาราม" เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2499 ประชาชนหมู่บ้านนี้ดั้งเดิมเป็นชาวไทยใหญ่ ได้มีพระอูเกตะละ จากเมืองสีป๊อ รัฐไทยใหญ่ ประเทศพม่า เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499
 
 
ผู้เข้าชม 1057 ท่าน         
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043