หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
 


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,400 ครัวเรือน โดยใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ซึ่งให้บริการในซีกตะวันตกของจังหวัดตาก ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ และอำเภอท่าสองยาง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด มีการใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จำนวน 4,119 ครัวเรือน


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวดมีการใช้บริการประปา จำนวน 4,000 ครัวเรือน โดยใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
 
 โทรศัพท์
  ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้ใช้บริการโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาแม่สอด และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, CAT telacom

ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 
มีไปรษณีย์ ให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) จำนวน 1 แห่ง
 
มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด ให้บริการทุกวัน จำนวน 1 แห่ง
 
 โรงแรม จำนวน 4 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 8 แห่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด จำนวน 1 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 6 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 16 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 399 แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง

คลังสินค้า/ท่า จำนวน 5 แห่ง

โรงงาน จำนวน 42 แห่ง
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด นับว่ามีความสำคัญ ในทางเศรษฐกิจ แต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่น้อยกว่า 150,000 คนสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 80,000,000 บาทต่อปี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสายลวด มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ตลาดริมเมย
  ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดี ของสหภาพเมียนม่าร์ เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง, ปลาแห้ง, ปลาหัวยุ่ง, เห็ดหอม, ถั่ว, เครื่องหนัง, ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก, ทับทิม และพลอยสีจากพม่า ริมฝั่งแม่น้ำเมยจะมีท่าเทียบเรือ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะข้ามไปฝั่งพม่าโดยทางเรือ จะต้องแลกเงินจ๊าตของพม่าตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยก่อน เพื่อเป็นค่าผ่านแดนเข้าไปยังประเทศพม่า
   สะพานมิตรภาพไทย - พม่า
  สะพานมิตรภาพไทย - พม่า สำรวจและออกแบบโดยกรมทางหลวง เป็นสะพานชนิด Priestesses concrete girder type รวมความยาว 420 เมตร SKEW 45 กว้าง 10.5 เมตร (รวมทางเท้า) ก่อสร้างโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จังหวัดพิจิตร งบประมาณในการก่อสร้าง 79.2 ล้านบาท (เฉพาะสะพาน) เชื่อมต่อระหว่างบ้านแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับถนนสายผาอ่าง - เมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐคะยิ่น ของสหภาพเมียนม่าร์ ข้ามแม่น้ำเมยซึ่งแบ่งเขตแดนไทย - พม่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า จัดพิธีเปิดใช้สะพาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 พร้อมทั้งเปิดด่านถาวรระหว่างฝั่งไทยและพม่าอย่างเป็นทางการ ในด้านการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเส้นทางใหม่สำหรับการท่องเที่ยวระหว่างไทยและพม่า ให้เดินทางข้ามแดนได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะเส้นทางแม่สอด - ย่างกุ้ง เป็นเส้นทางที่มีธรรมชาติสวยงาม ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพฯ แห่งนี้
   วัดไทยวัฒนาราม
  วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด พื้นที่เทศบาลตำบลท่าสายลวดวัดนี้แต่เดิมเรียกว่า “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2410 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดไทยวัฒนาราม” เมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ในสหภาพเมียนม่าร์ จึงเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสกันมาก
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043